น้ำค้างบนใบหญ้า

น้ำค้างบนใบหญ้า
ที่ตกมาในราตรี
ไม่ทันจะสายดี
ก็สลายสูญหายไป
ร่างกายที่เกิดมา
ท่านก็ว่ามิเท่าไร
พบกับนานาภัย
ย่อยยับไปไม่จีรัง
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๑ มิ.ย.๒๕๖๓