กิเลสสงบได้ เพราะเข้าใจความเป็นจริง

กิเลสสงบได้
เพราะเข้าใจความเป็นจริง
และที่สำคัญยิ่ง
คือความจริงของร่างกาย
ร่างกายของมนุษย์
ในที่สุดล้วนต้องตาย
เน่าเปื่อยสิ้นสลาย
มักไม่ถึงหนึ่งร้อยปี
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๒ มิ.ย.๒๕๖๓