เมาสุรา บ้าคลั่ง ทั้งเลินเล่อ

เมาสุรา บ้าคลั่ง ทั้งเลินเล่อ
คนผู้เจอ อดอยาก ทุกข์ยากเข็ญ
คนใจเร็ว ด่วนได้ ข่มไม่เป็น
โลภ โกรธเร้น หัวใจ ใฝ่กามา
ได้ประสบ พบเห็น คนเช่นนี้
ปราชญ์ท่านชี้ สอนให้ จำไว้หนา
ใจมักขาด คุณธรรม พระสัมมา
จะคบหา เกี่ยวข้อง ต้องระวัง
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๔ มิ.ย.๒๕๖๓