งอกงามตามเวลา

ต้นไม้จะออกผล
ต้องรอจนได้เวลา
ผลนั้นจึงออกมา
เร็วหรือช้าตามสายพันธุ์
ผลกรรมชั่วและดี
ที่คนทำลงไปนั้น
ก็เป็นเช่นเดียวกัน
คืองอกงามตามเวลา
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๑ มิ.ย.๒๕๖๓