อำนาจวาสนา

อำนาจวาสนา
อาจนำพาไปสู่เกียรติ์
หรือสู่ความหยามเหยียด
จากมวลเหล่าชาวประชา
ใช้สร้างยุติธรรม
นั้นย่อมนำซึ่งเกียรติ์มา
ใช้สนองตัวตัณหา
ย่อมถูกด่าและเกลียดชัง
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๒ มิ.ย.๒๕๖๓