เศรษฐีกับขอทาน

เศรษฐีกับขอทาน
เมื่อมีการเข้าสังคม
ทำให้เกิดอารมณ์
แก่สังคมแตกต่างกัน
เศรษฐีคนรับหน้า
อยากคบหาผูกสัมพันธ์
ขอทานคนเดียจฉันท์
น้อยคนนักจักสนใจ
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๔ มิ.ย.๒๕๖๓