ความหิวโทษมากล้น

จงอางที่หวงไข่
มหาภัยโบราณว่า
แต่เกิดหิวขึ้นมา
ยังตัดใจกินไข่ตน
คำนี้ท่านสอนไว้
หวังจะให้เตือนใจคน
ความหิวโทษมากล้น
ทำบาปได้ยิ่งใหญ่จริง
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๕ มิ.ย.๒๕๖๓