ความคิดที่ต่างกัน

ความคิดที่ต่างกัน
อย่าไหวหวั่นอย่าชิงชัง
ท่านสอนให้รับฟัง
นำมาชั่งมาเปรียบกัน
เขาผิดหรือเราผิด
เป็นความคิดที่สำคัญ
สามารถจักสร้างสรรค์
สันติสุขทุกสังคม
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๖ มิ.ย.๒๕๖๓