สิ่งที่ไร้ตัวตน

สิ่งที่ไร้ตัวตน
อาจส่งผลร้ายและดี
เขาเรียกกันว่าผี
บางคนมีความสัทธา
รู้ว่าอยู่ที่ไหน
เป็นต้องไปกราบบูชา
ผลลัพธ์ที่ได้มา
คือได้ผีที่แท้จริง
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๔ ก.ค.๒๕๖๓