อายสิ่งควรอาย

ผู้อายสิ่งควรอาย
ปราชญ์ทั้งหลายท่านชื่นชม
ว่าเขานั้นเหมาะสม
เป็นคนดีที่ไม่ตาย
เอาเปรียบเห็นแก่ตัว
คือความชั่วที่ควรอาย
สุดยอดความเลวร้าย
ตัวทำลายคุณธรรม
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๑ ก.ค.๒๕๖๓