กลืนไม่เข้าคายไม่ออก

อาหารแม้รสเลิศ
แต่หากเกิดไปติดคอ
โทษนั้นก็เพียงพอ
ให้ถึงตายวายชีวา
กลืนไม่เข้าคายไม่ออก
โบราณบอกอุปมา
ปัญหาบางปัญหา
เหมือนอาหารเช่นนั้น แล
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๒ ก.ค.๒๕๖๓