มานะ ความถือตน

มานะ ความถือตน
อกุศลที่สำคัญ
ถือตนเป็นนี่-นั่น
มักปิดกั้นทางปัญญา
โบราณยกตัวอย่าง
เหมือนอึ่งอ่างในกะลา
ไม่เคยดูท้องฟ้า
เห็นกะลาว่าใหญ่โต
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๓ ก.ค.๒๕๖๓