หนีไม่พ้นสัจธรรม

คนมีหรือคนจน
หนีไม่พ้นสัจธรรม
แก่เจ็บเข้าครอบงำ
ยามสูงวัยไม่ต่างกัน
ทรัพย์ยศมากเพียงใด
ก็อย่าได้ไปนึกฝัน
ว่าแก่และเจ็บนั้น
จะรู้สึกนึกเกรงกลัว
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๔ ก.ค.๒๕๖๓