ความสุจริต ทำชีวิตให้มีค่า

อันความสุจริต
ทำชีวิตให้มีค่า
เป็นธรรมสร้างศรัทธา
ได้มากกว่าธรรมอื่นใด
ทำดีทุกชนิด
สุจริตนั้นขาดไป
ยากนักที่จักได้
ความไว้ใจจากปวงชน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๕ ก.ค.๒๕๖๓