ยากนักที่จักมี

หญ้า ไม้แม้ทั้งมวล
ท่านว่าล้วนแต่เป็นยา
แต่ว่ายากจะหา
ที่รักษาโรคได้จริง
เหมือนคนหลายๆคน
มักอวดตนรู้ทุกสิ่ง
แต่ที่ทำได้จริง
นั้นยากนักที่จักมี
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๑ ก.ค.๒๕๖๓