ฐานะทางสังคม

ฐานะทางสังคม
ที่สร้างสมมาทางดี
เรียกกันว่าศักดิ์ศรี
ทุกคนมีความภูมิใจ
ร่างกายแม้ถูกฆ่า
หลายคนว่าไม่เป็นไร
คือยังไม่เจ็บใจ
เท่าย่ำยีศักดิ์ศรีกัน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๓ ก.ค.๒๕๖๓