มีศีลและมรรยาท

มีศีลและมรรยาท
ล้วนสามารถเป็นคนดี
มิได้จำกัดที่
ทั้งไม่มีจำกัดกาล
เหมือนดั่งอัคนี
ทุกราตรีทิวาวาร
ทุกที่ทุกสถาน
โชติตระการได้ทั่วไป
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๕ ก.ค.๒๕๖๓