อยู่กันเป็นสังคม

อยู่กันเป็นสังคม
จักสุขสมและร่มเย็น
ต้องทำตามกฎเกณฑ์
มิใช่ทำตามใจตน
ยวดยานที่เราใช้
ขับขี่ไปบนถนน
ปลอดภัยไม่เกิดชน
ก็เพราะทำตามกฎเกณฑ์
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๘ ก.ค.๒๕๖๓