ถึงคราวกรรมให้ผล

ถึงคราวกรรมให้ผล
จิตใจคนมักมืดมัว
เห็นจักรทำลายหัว
เป็นดอกบัวน่าบูชา
ใจใครวิปริต
เกิดความคิดดังกล่าวมา
หยุดคิดด้วยปัญญา
อาจรอดพ้นจากผลกรรม
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๙ ก.ค.๒๕๖๓