ทางเดินของชีวิต

ทางเดินของชีวิต
ทุกๆทิศและทุกที่
เหวบ่อล้วนมากมี
โดยพร้อมที่จะเป็นภัย
สติและปัญญา
จำต้องหาให้มากไว้
และนำออกมาใช้
ทุกก้าวย่างทุกทางเดิน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๓๐ ก.ค.๒๕๖๓