สามัคคี

หลายคนมารวมกัน
โดยมุ่งมั่นทำความดี
เรียกว่าสามัคคี
เป็นความคิดบัณฑิตชน
สิ่งที่ไม่มีโทษ
เกิดประโยชน์แก่ผู้คน
มิใช่ทำเพื่อตน
ควรนิยามว่าความดี
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑ ส.ค.๒๕๖๓