สติคอยดูตัว

สติคอยดูตัว
และดูทั่วสรรพสิ่ง
เลือกรับแต่ที่จริง
ที่ลวงหลอกตัดออกไป
ทุกเรื่องทำอย่างนี้
พระมุนีตรัสสอนไว้
ไม่ว่าอยู่ที่ไหน
ก็ได้พบประสบธรรม
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒ ส.ค.๒๕๖๓