สรรพสิ่งปราชญ์สอนไว้

สรรพสิ่งปราชญ์สอนไว้
นำมาใช้เกินประมาณ
ล้วนอยู่ได้ไม่นาน
ต้องถึงกาลหมดสิ้นไป
ปัญญากับความดี
ทั้งสองนี้ท่านสอนไว้
ยิ่งนำออกมาใช้
มากเท่าไรก็ยิ่งมี
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๓ ส.ค.๒๕๖๓