เจดีย์

สิ่งที่ชาวประชา
สร้างกันมาแต่โบราณ
เคารพและสักการ
เขาเรียกขานว่าเจดีย์
คำพระท่านสอนไว้
ขออย่าได้ไปย่ำยี
เพราะการทำอย่างนี้
คือทำร้ายใจประชา
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๔ ส.ค.๒๕๖๓