อดีตที่ผ่านไป

อดีตที่ผ่านไป
มิอาจให้หวนคืนมา
แต่จำไว้ศึกษา
ก็มีค่าได้เหมือนกัน
เหตุใดจึงวิบัติ
เมื่อรู้ชัดถึงเหตุนั้น
คิดแก้และป้องกัน
ย่อมช่วยตนให้พ้นภัย
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๕ ส.ค.๒๕๖๓