เมื่อเราถูกคนด่า

เมื่อเราถูกคนด่า
พระสอนว่ารับฟังไว้
ถ้าจริงรีบแก้ไข
อย่ามีจิตคิดอาธรรม์
ไม่จริงชี้แจงไป
ว่ามิได้เป็นเช่นนั้น
สังคมก็จะพลัน
สิ้นสงสัยหายเกลียดชัง
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๖ ส.ค.๒๕๖๓