ปากท้องอิ่มหนำ

ปากท้องคนอิ่มหนำ
ยุติธรรมมีทั่วหน้า
เครื่องมือดับปัญหา
ความวุ่นวายในสังคม
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๐ ส.ค.๒๕๖๓