สงบศึกด้วยเจรจา

สงบศึกด้วยเจรจา
ย่อมดีกว่าทำสงคราม
เพราะผลที่ติดตาม
ทางเลวร้ายจักไม่มี
สงครามทำลายล้าง
ไม่มีทางจะหลีกหนี
ความเสียแห่งไมตรี
และชีวิตที่ปลิดปลง
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๔ ส.ค.๒๕๖๓