อกเขาและอกเรา

อกเขาและอกเรา
คนแต่เก่าท่านสอนไว้
ก่อนทำ-พูดอะไร
ต่อใครๆคิดให้ดี
หากมีคนอื่นเขา
ทำกับเราเหมือนอย่างนี้
จิตใจเราจะมี
ความรู้สึกนึกอย่างไร
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๕ ส.ค.๒๕๖๓