เวรกรรมที่ทำไว้

เวรกรรมที่ทำไว้
มิไปไหนเป็นของตน
จักย้อนมาให้ผล
เหมือนดั่งตนได้ทำไว้
เมื่อตนทำคนอื่น
เขาขมขื่นสักเพียงไหน
ตนเองจักรู้ได้
เมื่อมีใครทำกับตน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๖ ส.ค.๒๕๖๓