อะไรมิใคร่ดี ซึ่งเคยมีมาแต่ก่อน

อะไรมิใคร่ดี
ซึ่งเคยมีมาแต่ก่อน
เปลี่ยนใช้นิวนอร์มอล
อาจจะช่วยอำนวยชัย
เข้าเมืองคนตาหลิ่ว
ท่านให้หลิ่วตาตามไป
ทุกอย่างพระสอนไว้
ล้วนตกในอนัตตา
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๗ ส.ค.๒๕๖๓