ความสุขของสังคม

ความสุขของสังคม
ปราชญ์นิยมว่าสำคัญ
และสอนให้ยึดมั่น
โดยก้าวข้ามความสุขตน
จิตใจผู้เช่นนี้
จัดว่ามียอดกุศล
เป็นใจวีรชน
ผู้กล้าทำคุณความดี
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๘ ส.ค.๒๕๖๓