คิดแต่แค่จะได้

คิดแต่แค่จะได้
ตกอยู่ใต้พยาบาท
ความเห็นวิปลาส
จากครรลองของคุณธรรม
ใจใครเป็นเช่นนี้
ท่านว่ามีความมืดดำ
และมักจะก่อกรรม
อันเลวร้ายให้สังคม
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๙ ส.ค.๒๕๖๓