เอาเปรียบ เห็นแก่ตัว

เอาเปรียบ เห็นแก่ตัว
เป็นความชั่วที่คนชัง
แต่ก็ดูเหมือนยัง
ฝังสนิทจิตวิญญาณ
ปลาใหญ่กินปลาน้อย
ถ้อยคำของคนโบราณ
แน่นหนักเป็นหลักการ
อันชี้ชัดสัจธรรม
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๔ ก.ย.๒๕๖๓