มนุษย์นานาจิต

มนุษย์นานาจิต
มีความคิดล้วนแตกต่าง
ท่านว่าไม่มีทาง
จะให้เห็นเช่นเดียวกัน
ฝูงโคตามหัวหน้า
โบราณว่าไว้อย่างนั้น
มนุษย์ต่างยึดมั่น
กับความฝันของตนเอง
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๕ ก.ย.๒๕๖๓