สิ่งที่ได้ทำไว้

สิ่งที่ได้ทำไว้
ด้วยกายใจยาวนานมา
เรียกว่าวาสนา
เป็นเหตุนำทำชั่วดี
ผู้ที่ทำชั่วไว้
ทำชั่วได้ง่ายเหลือที่
ผู้ทำแต่ความดี
ทำดีได้ไม่ยากเลย
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๖ ก.ย.๒๕๖๓