การอยู่ในสังคม

การอยู่ในสังคม
คนชื่นชมและเกลียดชัง
ล้วนแต่อนิจจัง
ไม่จีรังตลอดไป
อารมณ์ของมนุษย์
ง่ายที่สุดจะหวั่นไหว
ทำดีให้มากไว้
แล้วจะได้คนชื่นชม
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๗ ก.ย.๒๕๖๓