คิดทำทุจริต

คิดทำทุจริต
ขัดกับมิตรและพงศ์พันธุ์
หาญกล้าเข้าประจัญ
กับศัตรูผู้ยิ่งใหญ่
การทำทั้งสามนี้
เหล่าเมธีท่านเตือนไว้
รู้ตัวเลิกเสียได้
พ้นวิบัติ สวัสดี
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๙ ก.ย.๒๕๖๓