ทุกอย่างที่ใฝ่ฝัน

ทุกอย่างที่ใฝ่ฝัน
จะได้นั้นนักปราชญ์ว่า
ต้องใช้ความหาญกล้า
และปัญญาเข้าฝ่าฟัน
เหมือนกับเมล็ดงา
จะออกมาเป็นน้ำมัน
ก็ด้วยความขยัน
หมั่นบีบคั้นตามวิธี
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๐ ก.ย.๒๕๖๓