พูดกันคนละอย่าง

การทำความเข้าใจ
ด้วยการใช้เจรจา
วิธีแก้ปัญหา
อันเมธีท่านชี้ทาง
คนหนึ่งถามเรื่องม้า
อีกคนมาตอบเรื่องช้าง
พูดกันคนละอย่าง
ไหนจะสร้างความเข้าใจ
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๒ ก.ย.๒๕๖๓