สิ่งที่ไม่มีจริง

สิ่งที่ไม่มีจริง
ยิ่งหลงไหลไปสัทธา
เพียรทำและเพียรหา
ก็ยิ่งพาให้งมงาย
เหมือนคนที่โง่เง่า
อยากได้เขาจากกระต่าย
เพียรหาไปจนตาย
เกิดชาติใหม่ก็ไม่เจอ
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๗ ก.ย.๒๕๖๓