เข้าเมืองคนตาหลิ่ว

เข้าเมืองคนตาหลิ่ว
ก็จงหลิ่วตาตามเขา
โบราณแต่ก่อนเก่า
ท่านสอนไว้คิดให้ดี
คนที่ไม่เหมือนใคร
อยู่ที่ไหนก็ตามที
ยากนักจักหลีกหนี
คำกล่าวหาว่าแกะดำ
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๘ ก.ย.๒๕๖๓