สังคมของคนไทย

สังคมของคนไทย
ถือผู้ใหญ่และผู้น้อย
ต่างฝ่ายต่างเรียบร้อย
เกิดอบอุ่นไม่วุ่นวาย
อยู่สูงให้นอนคว่ำ
ผู้อยู่ต่ำให้นอนหงาย
ถือมั่นทั้งสองฝ่าย
สร้างความรักสามัคคี
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๙ ก.ย.๒๕๖๓