สรรพสิ่งสรรพสัตว์

สรรพสิ่งสรรพสัตว์
ที่อุบัติก่อเกิดมา
ธรรมชาติให้คุณค่า
ประจำมาทุกตัวตน
ดูแต่มวลต้นไม้
บางต้นไร้ซึ่งดอกผล
ก็ยังไม่อับจน
ซึ่งกิ่งใบให้ร่มเงา
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๑ ก.ย.๒๕๖๓