สุนัขยามจนตรอก

สุนัขยามจนตรอก
โบราณบอกว่าเป็นภัย
คำนี้ท่านสอนไว้
อย่าต้อนใครให้อับจน
ไม่สู้ต้องพินาศ
ถ้าสู้อาจจะรอดพ้น
วิสัยนรชน
ย่อมหันหน้ามาสู้ตาย
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๒ ก.ย.๒๕๖๓