ชนะด้วยกำลัง

ชนะด้วยกำลัง
ไม่จีรังตลอดไป
ภายหลังอาจแพ้ได้
ทั้งทำให้จองเวรกัน
ชนะจิตใจตน
ด้วยอดทนและอดกลั้น
พระว่าชนะนั้น
ดับเวรภัยยิ่งใหญ่จริง
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๓ ก.ย.๒๕๖๓