อุปาทาน

อุปาทาน

ถือมั่นด้วยเห็นผิด
และด้วยจิตคิดอยากได้
คำพระท่านสอนไว้
นั่นแหละใช่ อุปาทาน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๗ ก.พ.๒๕๖๒