คนที่มีปัญญา

คนที่มีปัญญา
นักปราชญ์ว่ามีกำลัง
ย่อมทำสิ่งที่หวัง
ให้สำเร็จเสร็จสมใจ
คนด้อยทางปัญญา
ถึงแม้ว่าตัวโตใหญ่
ทรัพย์ ยศมากเพียงใด
มักแพ้พ่ายเมื่อปลายมือ
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๙ ก.ย.๒๕๖๓