มนุษย์เจริญได้

มนุษย์เจริญได้
เพราะจิตใจเป็นกุศล
ปล่อยวางเรื่องตัวตน
ฟังเหตุผลคนตักเตือน
การปวารณา
ขอเมตตาจากผองเพื่อน
เราผิดโปรดช่วยเตือน
หนึ่งแนวทางสร้างสังคม
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒ ต.ค.๒๕๖๓