สัตว์โลกมีภูมิชั้น

สัตว์โลกมีภูมิชั้น
อยู่ต่างกันคนละที่
และมีปัจจัยสี่
อันประณีตผิดแผกกัน
มนุษย์อยู่สุธา
เทวดาอยู่สวรรค์
จะให้เท่าเทียมกัน
ท่านสอนว่าอจินไตย
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๔ ต.ค.๒๕๖๓